Jia Hui

Sourcing

Tel.: +86 23 6789 6515

Gou Shan

Sourcing

Tel.: +86 23 6789 6516